Gydytojų darbo grafikas

Darbo grafikas

Gydytojų darbo grafikas yra nuolat kintantis, tikslesnę informaciją sužinosite atsidarę nuorodą https://ipr.esveikata.lt/ arba paskambinę į ligoninės registratūrą telefonu (8 381) 59 342(8 381) 52 271.

SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ, DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ, BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS ATASKAITAKorupcijos prevencija

Gerbiami VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės pacientai ir lankytojai

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) iniciatyva buvo sukurtas antikorupcinis socialinis vaizdo klipas „Korupcija – nykstanti rūšis“. Jis skirtas atkreipti visuomenės dėmesį, kad Lietuvoje nepakantumas korupcinio pobūdžio nusikaltimams vis auga ir kiekvienas, pastebėjęs tokį atvejį, turėtų pranešti STT.

Mūsų įstaiga turinti palaikyti LR Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sistemos srityje bei būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga turi būti suinteresuota, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkacimo, papirkimo, piknaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kt.). Korupcinio pabūdžio nusikalstomos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio. Kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus, galėtų kreptis į ligoninės administraciją tuo atveju jei mano turįs žinių apie ligoninės darbuotojų padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pabūdžio nusikalstamas veikas. Informuojame, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos faktais ligoninėje informuoti įstaigos administraciją ir LR Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Pagarbiai, VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės direktorius
Dalis Vaiginas


Siūlomas darbas

Gydytojas radiologas 1 etatui

Gydytojas urologas 0,25 etatui

Gydytojas kardiologas 1 etatui

Gydytojas anesteziologas reanimatologas 1 etatui

Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus vedėjas 1 etatui

Gydytojas neurologas 1 etatui

PATVIRTINTA

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės

direktoriaus Dalio Vaigino

2021 m. gruodžio 31 d.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ, BUS TEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS STT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ

Eil. Nr.  

Pareigybės pavadinimas

1 Skyriaus (sektoriaus, sekcijos, poskyrio) vedėjas – gydytojas
2 Skyriaus (padalinio) vedėjas (vadovas)
3 Vyriausiasis apskaitininkas


Ligoninės veikla ir aptarnavimas

Ligoninėje veikia

Priėmimo – skubios pagalbos, vidaus ligų, vaikų ligų, chirurgijos, ortopedijos-traumatologijos, akušerijos-ginekologijos, reanimacijos-intensyviosios terapijos, slaugos-palaikomojo gydymo skyriai, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, teikiantis stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, sergantiems judėjimo-atramos, nervų sistemos ligomis, o taip pat ambulatorinių konsultacijų padalinys.
Dabar ligoninėje  yra 167 lovos.  Ligoninė aptarnauja per 26 tūkst. gyventojų turintį Anykščių rajoną, o taip pat iš kaimyninių rajonų ir kitų Lietuvos miestų atvykstančius pacientus. Dirba 233 darbuotojai, iš jų 66 kvalifikuoti, 23 specialybių ir patyrę gydytojai, 4 turintys mokslinius laipsnius, per 100 slaugos specialistų, kitas medicinos personalas. Reguliariai atnaujinama šiuolaikiška  medicininė diagnostikai ir gydymui skirta aparatūra. Pacientai tiriami rentgeno ir ultragarso įranga, atliekami kompiuterinės tomografijos tyrimai, veikia šiuolaikinė, turinti modernią įrangą, klinikinė biocheminė laboratorija, klinikinių fiziologinių tyrimų kabinetas.  Kasmet ligoninės stacionare gydosi daugiau negu 4000 pacientų, atliekama per  1000 operacijų, taikant ne vien tradicines technologijas ir metodus, o ir minimalios invazijos būdus: gydytojai chirurgai, akušeriai ginekologai atlieka laparoskopines pilvo ertmės operacijas, o gydytojai ortopedai-traumatologai – artroskopines operacijas.


Veikla

PavadinimasTipasFailo dydisNuorodadoc_tags_hfilter
2022 M. PIRKIMŲ PLANAS (I PAPILDYMAS IR KOREGAVIMAS)ATIDARYTIviesieji-pirkimai
DĖL TRŪKSTAMŲ SPECIALYBIŲ GYDYTOJŲ PRITRAUKIMO SKATINIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOATIDARYTIveikla
Metinė finansinė atskaitomybė už 2021 metusATIDARYTIveikla
VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠASATIDARYTIveikla
Planuojamų viešųjų pirkimų planas 2022 metamsATIDARYTIviesieji-pirkimai
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, BEI REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠASATIDARYTIkorupcijos-prevencija
Informacija apie darbo užmokesti 2021 m.ATIDARYTIveikla
Finansinės ataskaitos 2021m. III ketvirtisATIDARYTIveikla
Finansinės ataskaitos 2021m. II ketvirtisATIDARYTIveikla
2021 M. PIRKIMŲ PLANAS (I PAPILDYMAS)ATIDARYTIviesieji-pirkimai
Direktoriaus privačių interesų deklaracijaATIDARYTIveikla
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-352 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO178 KBATIDARYTIveikla
Planuojamų vieršųjų pirkimų planas 2021 metams (IV papildymas ir koregavimas)71 KBATIDARYTIviesieji-pirkimai
Planuojamų vieršųjų pirkimų planas 2021 metams (III papildymas ir koregavimas)ATIDARYTIviesieji-pirkimai
Planuojamų vieršųjų pirkimų planas 2021 metams (II papildymas ir koregavimas)ATIDARYTIviesieji-pirkimai
Finansinės ataskaitos 2021m. I ketvirtis409 KBATIDARYTIveikla
Projektas Nr. J02-CPVA-V-08-0001 „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“146 KBATIDARYTIprojektai
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje122 KBATIDARYTIprojektai
2020 m. Anykščių rajono savivaldybės skirtas finansavimas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės projektams įgyvendinti101 KBATIDARYTIprojektai
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANAS267 KBATIDARYTIis-sauga
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS104 KBATIDARYTIis-sauga
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLĖS154 KBATIDARYTIis-sauga
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI135 KBATIDARYTIis-sauga
Pranešimai apie korupciją339 KBATIDARYTIkorupcijos-prevencija
Korupcijos taisyklės35 KBATIDARYTIkorupcijos-prevencija
Korupcijos prevencijos 2020-2023 m. planas145 KBATIDARYTIkorupcijos-prevencija
Korupcijos prevencijos 2020-2023 m. programa130 KBATIDARYTIkorupcijos-prevencija
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaita204 KBATIDARYTIkorupcijos-prevencija
Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti23 KBATIDARYTIkorupcijos-prevencija
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas27 KBATIDARYTIkorupcijos-prevencija
Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas85 KBATIDARYTIkorupcijos-prevencija
Korupcijos rizikos analizė22 KBATIDARYTIkorupcijos-prevencija
Informacija apie pirkimusATIDARYTIviesieji-pirkimai
Anykščių rajono savivaldybės ligoninė VŠĮ – viešieji pirkimaiATIDARYTIviesieji-pirkimai
Viešųjų pirkimų 2020 m. plano papildymas31 KBATIDARYTIviesieji-pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2020249 KBATIDARYTIviesieji-pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2021730 KBATIDARYTIviesieji-pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2021 (I koregavimas)253 KBATIDARYTIviesieji-pirkimai
Vyriausiojo gydytojo 2017 metų veiklos ataskaita192 KBATIDARYTIveikla
Metinė finansinė atskaitomybė už 2017 metus16 MBATIDARYTIveikla
Metinė finansinė atskaitomybė už 2018 metus1 MBATIDARYTIveikla
Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita176 KBATIDARYTIveikla
Metinė finansinė atskaitomybė už 2019 metus2 MBATIDARYTIveikla
Finansinės ataskaitos 2020m. I ketvirtis419 KBATIDARYTIveikla
Finansinės ataskaitos 2020m. II ketvirtis505 KBATIDARYTIveikla
2020m. finansinių ataskaitų rinkinys1 MBATIDARYTIveikla
Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo všĮ anykščių rajono savivaldybės ligoninėje tvarkos aprašas121 KBATIDARYTIveikla
Informacija apie darbo užmokesti 2018 m.121 KBATIDARYTIveikla
Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas626 KBATIDARYTIveikla
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2020 metų veiklos ataskaita539 KBATIDARYTIveikla
Informacija apie darbo užmokesti 2019 m.122 KBATIDARYTIveikla
Viešosios Įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės pareigybių sąrašas225 KBATIDARYTIveikla
Viešosios Įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės įstatai740 KBATIDARYTIveikla