Services

Stationary sevices

Devyniuose skyriuose, turinčiuose iš viso 193 lovas, ligoninė teikia antrinio lygio būtinąją ir planinę stacionarinę pagalbą. Ligonio ištyrimui diagnostikai ir gydymui ligoninė taiko šiuolaikiškus, medicinos pagrįstus metodus ir technologijas, laikydamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytų bendrųjų ir specialiųjų paslaugos teikimo reikalavimų. Ligoninė visą parą užtikrina laboratorinius, radiologinius, endoskopinius ir echoskopinius, kompiuterinės tomografijos tyrimus. Ligoninėje yra teikiamos dienos stacionaro bei dienos chirurgijos paslaugos tiems pacientams, kuriems nereikia taikyti ypač sudėtingų gydymo metodų ir yra maža rizika komplikacijų išsivystymui. Atliekamos ortopedinės – traumatologinės, chirurginės, ginekologinės operacijos. Teikiamos invazinio skausmo malšinimo procedūros.

Ligoninėje įsteigtas stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos skyrius, kuriame gydomi pacientai, sergantys nervų sistemos, judamojo –atramos aparato, virškinamojo trakto ligomis. Ligoninė teikia slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas. Per metus stacionaro skyriuose gydoma virš 2500 pacientų.

Outpatient services

Pacientams, siunčiamiems ar atvykstantiems be siuntimo į Anykščių ligoninės konsultacijų polikliniką gydytojo specialisto konsultacijai.

Į konsultacijų polikliniką Jūs galite kreiptis:

 • SU SIUNTIMU
  • gydytojo specialisto konsultacijai
 • BE SIUNTIMO
  • dėl būtinosios medicinos pagalbos (būklių, kada teikiama būtinoji medicinos pagalba, sąrašas patvirtintas 2004m.balandžio 8 d. įsakymu Nr.V-208. V.žin.,134-4882; 2007 Nr.88-3497)
  • pas dermatovenerologą
  • susimokėję už konsultaciją direktoriaus įsakymais patvirtintomis kainomis.

Teritorinės ligonių kasos sumoka už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik apdraustiems.

Būtinosios pagalbos paslaugos teikiamos ir apmokamos ligonių kasų ,visiems Lietuvos Respublikos, Europos sąjungos piliečiams arba asmenims turintiems teisę nuolatinai gyventi Lietuvoje(toliau draudžiamieji). Todėl atvykstant į ligoninę konsultacijai ar stacionariniam gydymui, būtina pateikti asmens tapatybę patirtinantį dokumentą.

Gimimo liudijimą (asmenims iki 16 metų), pasą arba asmens tapatybės kortelę.
Galiojantį privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą (ES piliečiams).

Asmenims, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, už suteiktas medicinines paslaugas (išskyrus būtinąją pagalbą ) reikės mokėti į ligoninės kasą pagal direktoriaus įsakymais patvirtintas asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas.

Išankstinė registracija Tel. (8 381) 59342

Physical medicine and rehabilitation services

Nurising and supportive care serivces

SERVICES PROVIDED
vidaus ligų urologijos
vaikų ligų akušerijos ir ginekologijos
kardiologijos anesteziologijos ir reanimatologijos
neurologijos kraujagyslių chirurgijos
endokrinologijos radiologijos
gastroenterologijos echoskopijos
otorinolaringologijos endoskopijos
oftalmologijos fizinės medicinos ir reabilitacijos
dermatovenerologijos neurochirurgijos
ortopedijos – traumatologijos
chirurgijos

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu mokamų paslaugų sąrašu, kai kuriais atvejais mokėjimas už paslaugas gydymo įstaigose yra įteisintas ir PSD apdraustiems pacientams, todėl už tam tikras gydymo paslaugas sumokėti reikės.

Mokėti už sveikatos priežiūros paslaugas reikia, jeigu asmuo:

 • neapdraustas PSD;
 • kreipiasi į gydymo įstaigą, kuri nėra sudariusi sutarties su TLK;
 • nori gauti gydytojo specialisto konsultaciją, bet neturi siuntimo;
 • savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras;
 • pasirenka mokamas paslaugas, įrašytas į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą. Pavyzdžiui, mokėti teks už šias paslaugas: kosmetinės chirurgijos operacijas ir kosmetologines procedūras, nėštumo nutraukimą, dantų implantavimą, akupunktūrą ir manualinę terapiją, sveikatos tikrinimą vykstant į užsienį, norint įsigyti ginklą, gauti vairuotojų ar aviatorių pažymėjimus ir kt.;
 • pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, nei kompensuoja ligonių kasos. Tokiu atveju reikės sumokėti jų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų kainų skirtumą. Pavyzdžiui, pacientas pasirenka naudoti naujesnius, brangesnius medikamentus ar gydymo technologijas ir  gydantis gydytojas tai leidžia.

Dėl sveikatos priežiūros paslaugų besikreipiantis pacientas turėtų iš anksto pasidomėti, ar gydymo įstaiga yra sudariusi sutartį su TLK, kokios paslaugos apmokamos iš PSDF, kokią priemoką tektų sumokėti už brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas ir procedūras.

Jei gydymo įstaigose paprašoma PSD apdrausto žmogaus sumokėti ar primokėti už gydymo paslaugas arba gydantis stacionare pačiam įsigyti vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, pirmiausia būtina išsiaiškinti, kodėl to reikalaujama, paprašyti dokumentų, įrodančių priemokų teisėtumą. Gydymo įstaiga visais atvejais pacientui turi suteikti visą reikalingą informaciją ir paaiškinti, kodėl, už ką ir kiek jis turės mokėti.

Jeigu asmuo pasirenka mokamą ar iš dalies mokamą paslaugą, tai turi būti įrašyta ir patvirtinta gydytojo parašu medicinos dokumentuose. Tik po to pacientas turi pasirašyti sutikimą dėl mokamų ar iš dalies mokamų paslaugų. Už paslaugą mokama gydymo įstaigos kasoje ir turi būti išduodamas mokėjimą patvirtinantis čekis.

Klausimus, susijusius su mokamomis paslaugomis, pirmiausia reikia aiškintis gydymo įstaigoje – klausti gydančio gydytojo bei administracijos. Jeigu pateikti atsakymai ar argumentai neįtikina, prieš mokant už paslaugas ar pačiam įsigyjant vaistų patartina pasikonsultuoti su gyvenamosios vietos teritorinės ligonių kasos gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojais. Taip pat galima kreiptis bendruoju ligonių kasų informacijos telefonu (8 5) 232 2222 arba el. paštu info@vlk.lt.