Gydytojas radiologas 1 etatui

Gydytojas urologas 0,25 etatui

Gydytojas kardiologas 1 etatui

Vidaus medicinos audito grupės vadovąs 0,5 etatui

Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus vedėjas 1 etatui

Gydytojas neurologas 1 etatui

Medicinos psichologas 0,25 etatui