Anykščių ligoninės istorija ir plėtra

  • 1944 m. vasario 7 d. pradėta organizuoti Anykščių apylinkės 25 lovų ligoninė.
  • 1952 m. sausio 1d. pastatuose prie Anykščių bažnyčios pradėjo savarankiškai veikti Anykščių rajono 25 vietų ligoninė.
  • 1970-1975 m. ši ligoninė buvo rekonstruota ir pastatytas priestatas, kuriame įsikūrė chirurgijos, akušerijos-ginekologijos, vidaus ligų, nervų ligų skyriai.
  • 1997 m.reformuojant medicinos įstaigas, rajono centrinė ligoninė, kurios struktūroje buvo ne tik Anykščių ligoninė, bet ir Kavarsko, Troškūnų rajoninės bei Svėdasų apylinkinė ligoninės, bei viso rajono ambulatorijos ir felčeriniai punktai, padalinta į dvi viešasias įstaigas – Anykščių rajono savivaldybės ligoninę ir Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centrą.
  • 1992 m. pradėta naujų ligoninės pastatų statyba kitoje Anykščių miesto vietoje – Ramybės mikrorajone, keletą kartų, jau vykdant statybas, perprojektuota optimizuojant jos plotą ir lovų kiekį. Statybų pabaiga – 2008 m.
  • 2001-2008 m. laikotarpiu vienam padaliniui paskui kitą persikeliant į naujas patalpas, pagerėjo darbo bei gydymosi sąlygos. Per šį laikotarpį buvo įsigyta šiuolaikiškos med.diagnostikos ir gydymo aparatūros. Ja aprūpinti stacionaro skyriai ir ambulatorinių konsultacijų kabinetai, įsigytas kompiuterinis tomografas.