Skyriai-Sektoriai-Poskyriai

Priėmimo skubios pagalbos skyrius
Vedėja Vida Bubliauskienė(8 381) 59 438, Mob. 8 699 19 216
Anesteziologijos-reanimacijos skyrius
Vedėjas Vilius Januška
(8 381) 59 297
Vaikų ligų skyrius
Vedėja Asta Sereikienė
(8 381) 51 883
Klinikinė diagnostikos laboratorija
Vedėja Vanda Adomonienė(8 381) 59 435
TERAPIJOS SEKTORIUS
Neurologijos Poskyris
Vedėja Daiva Unikauskaitė(8 381) 51 567
Vidaus ligų Poskyris
Vedėjas Vygantas Saugūnas(8 381) 59 434
CHIRURGIJOS SEKTORIUS
Chirurgijos Poskyris
Vedėjas Giedrutis Klimkevičius(8 381) 59 375
Traumatologijos Poskyris
Vedėjas Aloyzas Pranskūnas(8 381) 59 375
Ginekologijos Poskyris
Vedėja Nijolė Januškienė(8 381) 59 375
Maisto paruošimo skyrius
Vedėja Rima Vanagienė(8 381) 52 336
Priėmimo skubios pagalbos skyrius
Vedėja Vida Bubliauskienė(8 381) 59 438, Mob. 8 699 19 216
Anesteziologijos-reanimacijos skyrius
Vedėjas Vilius Januška
(8 381) 59 297
Vaikų ligų skyrius
Vedėja Asta Sereikienė
(8 381) 51 883
Klinikinė diagnostikos laboratorija
Vedėja Vanda Adomonienė(8 381) 59 435
TERAPIJOS SEKTORIUS
Neurologijos Poskyris
Vedėja Daiva Unikauskaitė(8 381) 51 567
Vidaus ligų Poskyris
Vedėjas Vygantas Saugūnas(8 381) 59 434
CHIRURGIJOS SEKTORIUS
Chirurgijos Poskyris
Vedėjas Giedrutis Klimkevičius(8 381) 59 375
Traumatologijos Poskyris
Vedėjas Aloyzas Pranskūnas(8 381) 59 375
Ginekologijos Poskyris
Vedėja Nijolė Januškienė(8 381) 59 375
Maisto paruošimo skyrius
Vedėja Rima Vanagienė(8 381) 52 336