Gydytojas urologas 0,25 etatui

Gydytojas kardiologas 1 etatui

Gydytojas neurologas 1 etatui

PATVIRTINTA

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės

direktoriaus Dalio Vaigino

2021 m. gruodžio 31 d.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ, BUS TEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS STT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ

Eil. Nr.  

Pareigybės pavadinimas

1 Skyriaus (sektoriaus, sekcijos, poskyrio) vedėjas – gydytojas
2 Skyriaus (padalinio) vedėjas (vadovas)
3 Vyriausiasis apskaitininkas