PavadinimasTipasFailo dydisNuoroda
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ 2023 M. FINANSINĖ ATASKAITAATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ 2022 M. FINANSINĖ ATASKAITAATIDARYTI
Viešųjų pirkimų planas 2023 metamsATIDARYTI
2022 M. PIRKIMŲ PLANAS (I PAPILDYMAS IR KOREGAVIMAS)ATIDARYTI
DĖL TRŪKSTAMŲ SPECIALYBIŲ GYDYTOJŲ PRITRAUKIMO SKATINIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOATIDARYTI
Metinė finansinė atskaitomybė už 2021 metusATIDARYTI
VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠASATIDARYTI
Planuojamų viešųjų pirkimų planas 2022 metamsATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, BEI REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠASATIDARYTI
Informacija apie darbo užmokesti 2021 m.ATIDARYTI
Finansinės ataskaitos 2021m. III ketvirtisATIDARYTI
Finansinės ataskaitos 2021m. II ketvirtisATIDARYTI
Direktoriaus privačių interesų deklaracijaATIDARYTI
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-352 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO178 KBATIDARYTI
Finansinės ataskaitos 2021m. I ketvirtis409 KBATIDARYTI
Projektas Nr. J02-CPVA-V-08-0001 „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“146 KBATIDARYTI
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje122 KBATIDARYTI
2020 m. Anykščių rajono savivaldybės skirtas finansavimas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės projektams įgyvendinti101 KBATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANAS267 KBATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS104 KBATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLĖS154 KBATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI135 KBATIDARYTI
Pranešimai apie korupciją339 KBATIDARYTI
Korupcijos taisyklės35 KBATIDARYTI
Korupcijos prevencijos 2020-2023 m. planas145 KBATIDARYTI
Korupcijos prevencijos 2020-2023 m. programa130 KBATIDARYTI
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaita204 KBATIDARYTI
Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti23 KBATIDARYTI
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas27 KBATIDARYTI
Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas85 KBATIDARYTI
Korupcijos rizikos analizė22 KBATIDARYTI
Informacija apie pirkimusATIDARYTI
Anykščių rajono savivaldybės ligoninė VŠĮ – viešieji pirkimaiATIDARYTI
Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo všĮ anykščių rajono savivaldybės ligoninėje tvarkos aprašas121 KBATIDARYTI
Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas626 KBATIDARYTI
Viešosios Įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės pareigybių sąrašas225 KBATIDARYTI
Viešosios Įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės įstatai740 KBATIDARYTI