Pereigos Numeris
Priėmimo skubios pagalbos skyrius

Vedėja (+370 381) 59 438
Anesteziologijos-reanimacijos skyrius. Vedėjas Vilius Januška (+370 381) 59 297
Vaikų ligų skyrius. Vedėja Asta Sereikienė (+370 381) 51 883
Klinikinė diagnostikos laboratorija. Vedėja Vanda Adomonienė (+370 381) 59 435
Terapijos sektorius
Neurologijos poskyris. Vedėja Daiva Unikauskaitė (+370 381) 51 567
Vidaus ligų poskyris. Vedėjas Gražina Vasiliauskienė (+370 381) 59 434
Chirurgijos sektorius
Chirurgijos poskyris. Vedėjas Giedrutis Klimkevičius (+370 381) 59 375
Ortopedijos traumatologijos poskyris. Vedėjas Aloyzas Pranskūnas (+370 381) 59 375
Ginekologijos poskyris. Vedėja Nijolė Januškienė (+370 381) 59 375
Palaikomojo gydymo ir slaugos sektorius
Slaugos poskyris. Vedėja Virginija Pažėrienė (+370 381) 52 337
Maisto paruošimo skyrius
Vedėja Rima Vanagienė (+370 381) 52 336