PavadinimasPapildoma informacijaKatalogasNuorodadoc_tags_hfilter
2022 M. PIRKIMŲ PLANAS (I PAPILDYMAS IR KOREGAVIMAS)
viesieji-pirkimai
DĖL TRŪKSTAMŲ SPECIALYBIŲ GYDYTOJŲ PRITRAUKIMO SKATINIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
veikla
Metinė finansinė atskaitomybė už 2021 metus
veikla
VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠAS
veikla
Planuojamų viešųjų pirkimų planas 2022 metams
viesieji-pirkimai
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, BEI REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS
korupcijos-prevencija
Informacija apie darbo užmokesti 2021 m.
veikla
Finansinės ataskaitos 2021m. III ketvirtis
veikla
Finansinės ataskaitos 2021m. II ketvirtis
veikla
2021 M. PIRKIMŲ PLANAS (I PAPILDYMAS)
viesieji-pirkimai
Direktoriaus privačių interesų deklaracija
veikla
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-352 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
veikla
Planuojamų vieršųjų pirkimų planas 2021 metams (IV papildymas ir koregavimas)
viesieji-pirkimai
Planuojamų vieršųjų pirkimų planas 2021 metams (III papildymas ir koregavimas)
viesieji-pirkimai
Planuojamų vieršųjų pirkimų planas 2021 metams (II papildymas ir koregavimas)
viesieji-pirkimai
Finansinės ataskaitos 2021m. I ketvirtis
veikla
Projektas Nr. J02-CPVA-V-08-0001 „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“
projektai
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje
projektai
2020 m. Anykščių rajono savivaldybės skirtas finansavimas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės projektams įgyvendinti
projektai
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANAS
is-sauga
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS
is-sauga
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLĖS
is-sauga
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI
is-sauga
Pranešimai apie korupciją
korupcijos-prevencija
Korupcijos taisyklės
korupcijos-prevencija
Korupcijos prevencijos 2020-2023 m. planas
korupcijos-prevencija
Korupcijos prevencijos 2020-2023 m. programa
korupcijos-prevencija
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaita
korupcijos-prevencija
Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti
korupcijos-prevencija
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas
korupcijos-prevencija
Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
korupcijos-prevencija
Korupcijos rizikos analizė
korupcijos-prevencija
Informacija apie pirkimus
viesieji-pirkimai
Anykščių rajono savivaldybės ligoninė VŠĮ – viešieji pirkimai
viesieji-pirkimai
Viešųjų pirkimų 2020 m. plano papildymas
viesieji-pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2020
viesieji-pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2021
viesieji-pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2021 (I koregavimas)
viesieji-pirkimai
Vyriausiojo gydytojo 2017 metų veiklos ataskaita
veikla
Metinė finansinė atskaitomybė už 2017 metus
veikla
Metinė finansinė atskaitomybė už 2018 metus
veikla
Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita
veikla
Metinė finansinė atskaitomybė už 2019 metus
veikla
Finansinės ataskaitos 2020m. I ketvirtis
veikla
Finansinės ataskaitos 2020m. II ketvirtis
veikla
2020m. finansinių ataskaitų rinkinys
veikla
Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo všĮ anykščių rajono savivaldybės ligoninėje tvarkos aprašas
veikla
Informacija apie darbo užmokesti 2018 m.
veikla
Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas
veikla
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2020 metų veiklos ataskaita
veikla
Informacija apie darbo užmokesti 2019 m.
veikla
Viešosios Įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės pareigybių sąrašas
veikla
Viešosios Įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės įstatai
veikla