PavadinimasPapildoma informacijaKatalogasNuoroda
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ 2023 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS 2023 M. FINANSINĖS ATASKAITOS 2023m. 1 ketvirčio ataskaitos 2023m. 1 …

Korupcijos prevencijos 2023 – 2025 m. planas
Korupcijos prevencijos 2023 – 2025 m. programa
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ 2022 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ 2022 M. FINANSINĖS ATASKAITOS 2022 m. Finansinės ataskaitos 2022 m. …

Viešųjų pirkimų planas 2023 metams
DĖL TRŪKSTAMŲ SPECIALYBIŲ GYDYTOJŲ PRITRAUKIMO SKATINIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Metinė finansinė atskaitomybė už 2021 metus
VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠAS
Planuojamų viešųjų pirkimų planas 2022 metams
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, BEI REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS
Informacija apie darbo užmokesti 2021 m.
Finansinės ataskaitos 2021m. III ketvirtis
Finansinės ataskaitos 2021m. II ketvirtis
Direktoriaus privačių interesų deklaracija
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-352 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
Finansinės ataskaitos 2021m. I ketvirtis
Projektas Nr. J02-CPVA-V-08-0001 „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje
2020 m. Anykščių rajono savivaldybės skirtas finansavimas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės projektams įgyvendinti
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANAS
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLĖS
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI
Pranešimai apie korupciją
Korupcijos taisyklės
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaita
Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas
Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
Korupcijos rizikos analizė
Informacija apie pirkimus
Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo všĮ anykščių rajono savivaldybės ligoninėje tvarkos aprašas
Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas
Viešosios Įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės pareigybių sąrašas
Viešosios Įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės įstatai
Dokumentų biblioteka