Šalyje vykstant sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkai ir sparčiai keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ligoninėse, kyla būtinybė turėti daugiau slaugytojo padėjėjų, itin - palaikomajame gydyme ir slaugoje. Savaime suprantama, ir slaugytojų, ir mažiau kvalifikuotų darbuotojų poreikis mažėja. Siekdami išsaugoti gerai dirbančius pastaruosius (beje, kai kurie iš jų jau daugelį metų sėkmingai darbuojasi įstaigoje), Anykščių ligoninės vadovai pasirūpino jų perspektyva, pasiūlydami sudaryti ir palankias sąlygas persikvalifikavimui, ir tam skirti įstaigos lėšų. Susidarius  grupei darbuotojų, norinčių persikvalifikuoti, 2023  m. sausio mėnesį dešimt jų pradėjo mokslus Aukštaitijos profesinio rengimo centre  slaugytojo padėjėjo kvalifikacijai įgyti.

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam slaugytojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų tenkinti higienines paciento reikmes, slaugyti pacientą ir padėti slaugos specialistui atliekant slaugos veiksmus, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti kitus techninius slaugos darbus.

Pradėjusios nuo slaugos teorijos pagrindų, darbuotojos mokėsi kaip visa tai pritaikyti praktikoje.

6 mėnesius trukusius mokymus vainikavo 2023 m. birželio 27 dieną Anykščių ligoninės koplyčioje Aukštaitijos profesinio rengimo centro direktoriaus Vlado  Pusvaškio, atvykusio su kolegomis, iškilmingai įteikti pažymėjimai ligoninės darbuotojoms, sėkmingai baigusioms mokymus ir išlaikiusioms egzaminus bei įgijusioms slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją.

Ta proga jas sveikino  Anykščių ligoninės vadovai, taip pat bendradarbiai.

Sveikiname absolventes!

Dėkojame Aukštaitijos profesinio rengimo centro vadovams bei dėstytojams, o taip pat Anykščių ligoninės vyriausiajai slaugytojai – administratorei bei praktikos  vadovei Almai Pilkauskaitei už konstruktyvų ir sklandų bendradarbiavimą siekiant bendro tikslo.

image_print