Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Resublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019m. vasario 5d. įsakymu Nr. V-153/A1-77 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005m rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr.V-699/A1-241 „Dėl psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo, profesinės rizikos bendrųjų nuostatų 6 ir 15.5 punktais, VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje 2021m atliktas psichosocialinės rizikos vertinimas. Psichosocialinė rizika ir su darbu susijęs stresas yra viena didžiausių darbuotojų saugos ir sveikatos problemų.Tyrimui atlikti buvo naudojama tarptautiniu pavadinimu „Kopenhagos klausimynas dėl psichosocialinių veiksnių“. Klausimyną sudaro 40 klausimų, suskirstytų į 23 skales. Tyrimo išvados pateiktos atsižvelgus į respondentų klausimyne surašytus atsakymus. Daugelio darbuotojų atsakymai pasižymi didele sklaida, tačiau yra ir mažos sklaidos atsakymų, todėl galima teigti, kad darbuotojų nuomonė dėl šių psichosocialinių rizikos veiksnių yra vieninga ir pakankamai objektyvi.Profesinės rizikos veiksnių kortelėje veiksniai įvertinti: „priimtini“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Resublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019m. vasario 5d. įsakymu Nr. V-153/A1-77 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005m rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr.V-699/A1-241 „Dėl psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo, profesinės rizikos bendrųjų nuostatų 6 ir 15.5 punktais.

image_print