Informuojame, kad VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje jau seniai įdiegta skambučių srautų valdymo sistema: skambinant pasirinktu numeriu po 3-čio kvietimo, jei neatsiliepiama, skambutis peradresuojamas į kitą telefono numerį.

Konsultacijų registratūroje instaliuoti 2 fiksuoto ryšio telefonai Nr. (8 381) 59342 ir 52271. Atnaujinus ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, siekiant pagerinti pacientų skambučių į registratūrą, konsultantų kabinetus valdymą, 2020m. birželį skirtas mobilus telefonas, kuris naudojamas gydytojų specialistų nuotolinėms konsultacijoms, gydytojų/ pacientų  skambučiams po tyrimų atsakymų rezultatams pranešti, bei sekantiems apsilankymams dėl tolimesnio gydymo, o taip pat pas kitus gydytojus specialistus, derinti ar registruoti.  Įjungtas mobilusis telefonas pats registruoja praleistus skambučius ir pagal juos ligoninės darbuotojai susisiekia su skambinusiuoju.

Taip pat pacientai, jų artimieji bei šeimos gydytojai ir / ar kiti gydytojai specialistai turi galimybę išankstinei registracijai pas Ligoninės gydytojus specialistus internetu per sergu.lt platformą. 2020-06-18 sudarius sutartį su VĮ Registrų centru, diegiama išankstinė pacientų registracijos informacinė sistema (IPR IS).

Informuojame, kad VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje jau seniai įdiegta skambučių srautų valdymo sistema: skambinant pasirinktu numeriu po 3-čio kvietimo, jei neatsiliepiama, skambutis peradresuojamas į kitą telefono numerį.

image_print