(Parengta pagal SAM 2021 m. birželio 17 d. įsakymo Nr.V-1434 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr.V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo „  nuostatas)

 1. Pacientus lankyti gali asmenys, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:
  1. Paskiepyti viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
   • praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
   • praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
   • praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo
   • po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
   • praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
  2. Persirgę COVID-19 liga, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų.
  3. Atlikus COVID-19 tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą – ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą;
  4. Pilnamečiai asmenys, turintys Galimybių pasą.
 2. Vienu metu  pacientą gali lankyti tik vienas asmuo, ir lankymo trukmė – iki 15 minučių.
 3. Lankytojai privalo dėvėti vienkartinę medicininę kaukę, laikytis visų privalomų infekcijų kontrolės reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo eiketo ir kt). Prieš patekdami į ligoninę, skyrių ir išeidami lankytojai turi atlikti rankų dezinfekavimą.
 4. Asmenys, norintys lankyti pacientą, turi susisiekti su skyriaus/padalinio, kuriame gydomas pacientas, skyriaus vedėju ir /ar gydančiu gydytoju ir aptarti lankymo galimybes. Vedėjas ir/ar gydantis gydytojas,  suteikęs leidimą lankyti, informuoja vyresniąją slaugytoją, o jos nedarbo metu – bendrosios praktikos slaugytoją. Lankytojas, atvykęs į ligoninę, slaugytojai turi parodyti vakcinaciją, persirgimą COVID-19 liga arba neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) įrodantį įrašą iš www.esveikata.lt sistemos (ESPBI IS). Šiuos įrašus lankytojas turi turėti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu mobiliajame įrenginyje, arba tiesiogiai prisijungus www.esveikata.lt. Taip pat galima parodyti Galimybių pasą ( galiojantį).  Atvykęs į skyrių/padalinį  turi užpildyti reikiamus dokumentus.
 5. Pacientus DRAUDŽIAMA lankyti jei :
  • Pacientui ar lankytojui yra pasireiškę vienas ar daugiau COVID-19 ligai būdingų simptomų;
  • Pacientui PGR tyrimo metodu nustatyta COVID-19 liga;
  • Pacientui ar lankytojui taikoma izoliacija/saviizoliacija
 6. Asmenims, neatitinkantiems šios tvarkos 1 punkte nurodytų kriterijų, leidžiama lankyti gydančiojo gydytojo leidimu tik terminalinės sveikatos būklės pacientus, bei pacientus iki 14 metų amžiaus.

(Parengta pagal SAM 2021 m. birželio 17 d. įsakymo Nr.V-1434 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr.V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo „ nuostatas)

image_print