Ar liūdnesnio kas būti galėtų

Už likimą žmogaus šioj nakty?

Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,

O mirtis – nelaukta ir staigi. 

( Vytautas Mačernis)

Danguolė Vanagienė (1960-03-25  –  2021-01-05)

Nors, regis, suvokiame išėjimo amžinybėn neišvengiamybę, tačiau ši visada užklumpa skaudžiai ir netikėtai. 2021 metų sausio 5 dieną staiga mirė  bendrosios praktikos slaugytoja Danguolė Vanagienė.  Lemtinga 61 –ojo  gyvenimo žiema įrašė paskutinę būties datą.

Danguolė Vanagienė  gimė 1960 metų  kovo 25  dieną Anykščių rajone, Karčių kaime.  Mokėsi Troškūnų vidurinėje mokykloje, kurią baigusi 1980 metais įstojo į Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą. Ją baigė 1983 metų  vasario mėnesio 25 dieną,  įgijo  medicinos felčerės kvalifikaciją.

Ilgus metus dirbo sanatorijoje „Anykščių šilelis“ fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja.  Įstaigai  nutraukus veiklą, nuo 2012 metų darbą tęsė VšĮ Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje bendrosios praktikos slaugytojos pareigose.  Nuo 2017 m. sausio 1 d., šios ligoninės paslaugų teikimą perdavus VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninei, darbą tęsė toliau.

Danguolė Vanagienė  buvo didelės širdies žmogus, o kartu paprasta ir nuoširdi, mokanti išklausyti, padėti ir pradžiuginti kiekvieną, turėjusi stiprią valią ir kantrybę. Didžiavosi savo šeima. Mylėjo dukrą Sandrą, tris anūkėlius. Šviesus atminimas išliks ją pažinojusių ir su ja ilgus metus dirbusiųjų atmintyje.

Danguolė  išėjo, bet  liko Jos draugiškumas, nuoširdumas,  optimizmas,  kuris mus jungs amžinai – Jos kilni širdis, nuoširdūs darbai, nesavanaudiška meilė žmonėms. Išėjo žmogus, mylėjęs žmones.

Dėkojame likimui, kad buvome ir dirbome kartu. Nuoširdžiai užjaučiame  dukrą Sandrą,  visus, Ją mylėjusius ir pažinojusius.

Anykščių ligoninės administracija ir  bendruomenė

Danguolė Vanagienė gimė 1960 metų kovo 25 dieną Anykščių rajone, Karčių kaime. Mokėsi Troškūnų vidurinėje mokykloje, kurią baigusi 1980 metais įstojo į Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą. Ją baigė 1983 metų vasario mėnesio 25 dieną, įgijo medicinos felčerės kvalifikaciją.

image_print