VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS PLANINIŲ STACIONARINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO COVID-19 EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės (toliau – Ligoninė) planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo planas skirtas saugiam etapiniam medicinos paslaugų atnaujinimui Ligoninėje, siekiant užtikrinti tinkamą infekcijų kontrolę personalo, pacientų ir aplinkos atžvilgiu bei užtikrinti Covid-19 infekcijos plitimo prevenciją.
 2. Ligoninė visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, tvarko per ESIS informacinę sistemą.
 3. Ligoninėje yra „švarių“ ir „nešvarių“ pacientų aptarnavimo srautai, pritaikyti COVID-19 infekcijos ekstremaliosios situacijos metu.
 4. Ligoninė COVID-19 liga sergančių pacientų negydo, bet perveža į VšĮ Respublikinę Panevėžio ligoninę.
 5. Pacientai stacionarizuojami planine tvarka tik atlikus Covid-19 laboratorinių tyrimą 48 val. laikotarpyje.

II SKYRIUS

LIGONINĖS INFRASTRUKTŪROS, PACIENTŲ STACIONARIZAVIMO TVARKOS, PERSONALO DARBO PRITAIKYMAS COVID-19 LIGOS KARANTINO METU

 1. Būtinosios pagalbos teikimas:
  1. Pacientų, atvykusių į Ligoninę (atvyksta patys ar atvežti GMP) rūšiavimas vyksta prie Ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriaus durų.
  2. Pacientas ar GMP darbuotojas įspėjamuoju telefono skambučiu informuoja priėmimo – skubios pagalbos skyriaus personalą apie atvykimą.
  3. Budinti bendrosios praktikos slaugytoja atsako į įspėjamąjį skambutį ir išsiaiškina paciento atvykimo priežastį.
  4. Į priėmimo – skubios pagalbos skyrių atvykęs pacientas užpildo klausimyną (1 priedas), pasirašo, užrašo savo telefono numerį informacijos patikslinimui.
  5. Pacientas nukreipiamas į palaukimo palatą, kol gydytojas nuspręs kokiam srautui pacientą priskirti.
  6. Jeigu pacientas turi neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą, atliktą per pastarąsias 48 valandas, sveikatos priežiūros paslaugos tęsiamos „Švaraus“ srauto poskyryje.
  7. Į „nešvarųjį“ srautą patenka pacientas, kuris pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-03-10 sprendimą Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“ su vėlesniais pakeitimais priskiriamas: (Plačiau skaitykite paspaudę ant nuorodos)

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS PLANINIŲ STACIONARINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO COVID-19 EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU PLANAS

image_print