Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė (toliau – Ligoninė) , adresas Ramybės g.15 Anykščiai, įstaigos kodas 154278698, viešojo tiesioginio aukciono būdu parduoda Ligoninei nuosavybės teise priklausantį pripažintą nereikalingu arba netinkamu naudoti ilgalaikį materialųjį turtą ir kitas materialines vertybes :

Eil.

Nr.

 

            Pavadinimas

 

      Kiekis

 

 

Vieneto        kaina Eur

 

Pradinė pardavimo kaina  Eur

1. Elektrinė viryklė 4 kaitlenčių su orkaite 1 vnt 730,00 730,00
2. Multifunkcinė lova 29 vnt 20,00 580,00
3. Vandens pašildytojas 1 vnt 231,00 231,00
4. Pašto dėžutė 1 vnt 16,00 16,00
5. Malkos trinkelėmis po 60 cm 6,8 kub. m. 46,00 312,80
6. Roletai 36 vnt 33,62 1210,32

 

Kontaktinis asmuo viešojo aukciono rengimo klausimais – Saulius Lapienė, elektros įrengimų technikas, tel.: (8 381) 59435, mob. 8 699 18188, el.p.: anyksciu_ligonine@anlig.lt

Aukcionas vyks 2022 m. liepos 28 d. 14.00 adresu VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė, II aukštas, 247 kabinetas, Ramybės g.15, Anykščiai.

Aukciono dalyvių registracija vyks 2022 m. liepos 28 d. nuo 13.30 val. iki aukciono pradžios adresu VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė, 247 kabinetas, Ramybės g.15, Anykščiai. Dalyvauti aukcione turi teisę dalyviai, prieš tai įsigiję dalyvio bilietą.  Registruojantis pateikti asmens dokumentą , atstovavimą patvirtinantį dokumentą ( jei dalyvauja įmonės vardu) įrodantį aukciono dalyvio bilieto apmokėjimą , taip pat nurodyto adresą ar elektroninio pašto adresą, kuriuo jam butų pranešama , jeigu jis būtų pripažintas aukciono laimėtoju. Aukcionas įvyks, jei dalyvaus ne mažiau kaip 2  ( du) dalyviai.

Aukciono dalyvio bilieto kaina -10,00 Eur. Už aukciono dalyvio bilietus sumokama grynais Ligoninės kasoje arba pavedimu į Ligoninės atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT 44 7300 0100 4102 4929 AB Swedbank . Aukciono dalyvio bilieto mokestis nėra grąžinamas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2022 m. liepos 25-27 dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. adresu VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė Ramybės g.15, Anykščiai ir Vytauto g. 15 Troškūnai ( buvęs II Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos padalinys )

Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

Trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojas atsiskaito nė vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Ligoninės pateiktos sąskaitos faktūros dienos pavedimu į Ligoninės atsiskaitomąją sąskaitą.

Aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo savo pajėgomis ir lėšomis privalo atsiimti įsigytą turtą . Per pirmiau nurodytą laiką aukciono laimėtojui neatsiėmus įsigyto turto Ligoninė už jo apsaugą neatsako.

______________________________

 

image_print