DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PASITELKIMO

Atsižvelgdami į asmens sveikatos priežiūros įstaigų keliamą klausimą dėl galimybės pasitelkti
Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, įstatymų
nustatyta tvarka sudariusių sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – ligonių
kasos), darbuotojus darbui stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens
sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams, teikiame informaciją. Toliau skaitykite paspaudę ant nuorodos (Raštas ASPI dėl specialistų pasitelkimo)