Planinių ambulatorinių paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo planas

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE PLANAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės (toliau – Ligoninė) planinių antrinio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo ir teikimo planas skirtas saugiam etapiniam medicinos paslaugų atnaujinimui Ligoninėje siekiant užtikrinti tinkamą infekcijų kontrolę personalo, pacientų ir aplinkos atžvilgiu bei užtikrinti Covid-19 infekcijos plitimo prevenciją.
2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Paslaugų dokumentavimas (pvz. ambulatorinio apsilankymo aprašymas, siuntimo, atsakymo į siuntimą, medicininių vaizdų, jų aprašymai ir kt.) atliekamas per ESIS informacinę sistemą. (Plačiau skaitykite paspaudę ant nuorodos)