Pacientų lankymo tvarkos aprašas esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai

PACIENTŲ LANKYMO VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠAS ESANT PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI

 1. Visais atvejais paciento lankymui turi būti išduodamas skyriaus/poskyrio vedėjo leidimas. Jų nedarbo metu leidimą gali išduoti budintis gydytojas, įvertinęs ligonio būklę.
 2. Leidimas lankymui suteikiamas lankytojui kreipiantis į skyrių, kuriame gydomas pacientas, telefonu ir užpildytas leidimas paliekamas priėmimo- skubios pagalbos skyriuje.
 3. Ligoniai gali būti lankomi, esant itin sunkiai jų būklei.
 4. Karščiuojantys pacientai (nustatyta kita priežastis nei COVID-19) gali būti lankomi tik jaunesni nei 14 metų amžiaus arba esant itin sunkiai jų būklei.
 5. Pacientus galima lankyti ne daugiau kaip du kartus per savaitę tik numatytomis valandomis. Lankymo trukmė – neilgiau 15 min.
 6. Dėl objektyvių priežasčių lankymas gali būti sutrumpintas ar atšauktas, lankytojas turi paklusti gydytojo ir /ar slaugos specialisto nurodymams.
 7. Izoliuotus pacientus ir „nešvariame“ poskyryje gydomus pacientus lankyti draudžiama.
 8. Daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau kaip vienas lankytojas.
 9. Pacientą gali lankyti tik artimiausi šeimos nariai (sutuoktinis, tėvai, vaikai, broliai, seserys, seneliai ir globėjai) neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir kt.) ir kuriems nėra taikomas saviizoliacijos režimas.
 10. Pacientus leidžiama lankyti tik vienam artimajam asmeniui vienu metu.
 11. Lankytojai pas pacientus įleidžiami per Priėmimo-skubios pagalbos skyrių, apklausiamas dėl COVID-19 infekcijos požymių užpildant klausimyną, kuris kartu su leidimu įdedamas į lankomo paciento ligos istoriją.
 12. Pacientų lankymo laikas 12-19 val.
 13. Lankytojai privalo dėvėti vienkartinę medicininę kaukę, laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo eiketo. Prieš patekdami į skyrių ir išeidami iš skyriaus lankytojai turi atlikti rankų dezinfekavimą.