Etapiškai atnaujinamų planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros pagal paslaugų grupes grafikas

Gydymas

Etapiškai atnaujinamų planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros pagal paslaugų grupes grafikas