Svarbi informacija

Svarbi informacija

Kaip Jūs žinote, paskelbto karantino Lietuvos Respublikoje metu, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros įstaigos turi vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (toliau – Sprendimas) (redakcija 2020 m. kovo 26 d. Nr. V-555)  nurodytais paslaugų teikimo principais. Planinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios paslaugos atidedamos, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė (sprendžia gydantis gydytojas).

Primename, kad Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13 punkte nurodyta, kad siuntimas galioja ne ilgiau kaip 30 dienų. Per šį laikotarpį pacientas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakyme Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka privalo užsiregistruoti asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.

Kadangi asmens sveikatos priežiūros įstaigoms kyla nemažai klausimų, susijusių su siuntimais gauti gydytojų specialistų konsultacijas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašymu informuojame: jei asmuo, gavęs siuntimą, nespėjo užsiregistruoti pas gydytoją specialistą per 30 dienų nuo siuntimo išdavimo dienos, nuo dienos, kai bus atšauktas karantinas Lietuvos Respublikoje ir planinės ambulatorinės gydytojų specialistų konsultacijos bus vykdomos be apribojimų, šiam asmeniui anksčiau išduotas siuntimas galios dar 30 dienų ir jis galės užsiregistruoti pas gydytoją specialistą dėl konsultacijos.

Panevėžio tertorinė ligonių kasa