Medicininė reabilitacija

Gydymas

Medicininė reabilitacija

Medicininė reabilitacija – tai kompleksinis medicininių reabilitacijos priemonių (fizioterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos, ortopedinių ir kompensacinių priemonių, psichologinės pagalbos, gydymo vaistais, dieta, pacientų ir jų artimųjų mokymo ir kt.) taikymas, kuriomis siekiama maksimaliai atstatyti sutrikusias funkcijas (sveikatos grąžinamasis, antirecidyvinis gydymas), jas kompensuoti (ambulatorinė reabilitacija, reabilitacija II, reabilitacija III, pakartotinė reabilitacija) ir palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį (palaikomoji reabilitacija).

Į teritorinę ligonių kasą dėl medicininės reabilitacijos gyventojams kreiptis nereikia.            

Vaikų ir suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos  priežiūros įstaigas tvarka

  • Apie paciento siuntimo į medicininę reabilitaciją tikslingumą sprendžia jį gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.
  • Gydantysis gydytojas, skirdamas medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą, informuoja pacientą apie atitinkamo profilio medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ) ir jų padalinius.
  • Pacientai į reabilitacijos įstaigas gali būti siunčiami ir iš stacionarinių, ir iš ambulatorinių gydymo įstaigų, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50.
  • Gydantysis gydytojas, siųsdamas pacientą į medicininę reabilitaciją, privalo užpildyti reikiamą dokumentaciją – parengti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir medicininės apskaitos formą Nr. 070/a-LK.
  • Gydytojas, užpildęs dokumentus, per vieną darbo dieną elektroniniu būdu juos pateikia tai teritorinei ligonių kasai (TLK), kurios veiklos zonoje yra pacientą aptarnaujanti ASPĮ.
  • TLK atsakingasis darbuotojas, per reabilitacijos paslaugų informacinę sistemą gavęs gydytojo užpildytą formą Nr. 070/a-LK,  per vieną darbo dieną patikrina:
   – ar pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
   – ar formos Nr. 070/a-LK duomenys atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, suteikiančius pacientui teisę į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto;
   – ar pacientą siunčianti ASPĮ neviršijo jos ir TLK sudarytoje sutartyje numatytų lėšų, skirtų  reabilitacijos išlaidoms kompensuoti.
  • Atsakymą (teigiamą arba neigiamą) TLK atsakingasis darbuotojas gydymo įstaigai pateikia per vieną darbo dieną.
  • Gydantysis gydytojas, gavęs atsakymą iš TLK, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, informuoja pacientą apie TLK sprendimą kompensuoti ar nekompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidas.
  • Pacientas, gavęs jį gydančio gydytojo patvirtinimą, kad skiriamų reabilitacijos paslaugų išlaidos bus kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, vyksta į paties pasirinktą  reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir pateikia joje formą Nr. 027/a, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).
  • Reabilitacijos įstaigą pacientas pasirenka pats savo nuožiūra iš gydytojo pateikto reabilitacijos įstaigų sąrašo; gydančiojo gydytojo nurodyta reabilitacijos įstaiga yra tik rekomendacinio pobūdžio.
  • Pacientas, iš gydytojo sulaukęs patvirtinimo, kad jo reabilitacijos išlaidos bus kompensuojamos, į reabilitacijos įstaigą turi nuvykti per 5 darbo dienas (jei vykstama iš stacionarinės gydymo įstaigos – nuo išrašo iš medicininių dokumentų (forma 027/a) išrašymo dienos).
 • Teritorinės ligonių kasos elektroniniu būdu gydymo įstaigai pateikta pažyma galioja 10 kalendorinių dienų.

Reabilitacijos įstaigos (http://www.paneveziotlk.lt/?TabID=37)

Panevėžio TLK informacija