Apie mus |Ligoninės veikla ir aptarnavimas |Kontaktai |Klauskite
Svetainės medis mail Anykščių ligoninė
Anykščių ligoninė - Naujienos

Naujienos
Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos išbandymas VšĮ Anykščių RS ligoninėje

 

Lietuvoje vykdomos sveikatos priežiūros sistemos pertvarkos vienas iš prioritetų yra sveikatos paslaugų kokybės gerinimas. Sveikatos paslaugų kokybei užtikrinti šalyje yra sukurta teisinė bazė, įsteigtos institucijos, dalyvaujančios kokybės kontrolės procese. Tačiau sisteminio požiūrio į sveikatos paslaugų kokybės užtikrinimą stoka, prastas institucijų veiklos koordinavimas lemia nepakankamą intervencijų, skirtų sveikatos paslaugų kokybei gerinti, veiksmingumą. Šalyje nėra sukurtos ir įdiegtos nacionaliniu lygiu funkcionuojančios nepageidaujamų įvykių (NĮ) registravimo sistemos, kuri prisidėtų prie asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo, geresnio gyventojų sveikatos priežiūros poreikių tenkinimo ir racionalesnio sveikatos sektoriaus išteklių naudojimo.

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė bei kitos trys bendro pobūdžio ligoninės, – bendradarbiaudamos su Higienos institutu dalyvauja projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-012)  (toliau – Projektas) veikloje „NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos išbandymas“.

Strateginis projekto tikslas yra įdiegti NĮ registravimo ir stebėsenos sistemą, siekiant užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gyventojams, o NĮ yra vienas iš sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių.

Taip pat ligoninės specialistai turės galimybę tobulinti žinias ir gebėjimus pacientų saugos ir NĮ srityje projekto metu organizuojamuose mokymuose bei tarptautiniuose renginiuose. Jų metu susipažins su ES šalyse jau įdiegtomis NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemomis, jų įgyvendinimu ir plėtojimu, duomenų panaudojimo naudingumu, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, geros praktikos įgyvendinimo temomis.
Projekto veiklos vykdymo laikas – 2014 m. gegužės – 2015 m. balandžio mėnesiais
Įdiegus NĮ registravimo sistemą bus sudarytos sąlygos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, vadovaujantis vienodais kriterijais registruoti NĮ, stebėti jų kitimo dinamiką. Sistemiškai renkama informacija bus naudinga rengiant ir įgyvendinant vieningas NĮ asmens sveikatos priežiūros įstaigose rizikos mažinimo priemones.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ tikslą – stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą ir šio prioriteto 3 uždavinį – gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui gerinant visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, priklausomai nuo gyventojų sveikatos priežiūros poreikių. Projekto veiklos atitinka sveikatos priežiūros reformos kryptis, skirtas kokybiškų ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikiui šalies mastu įvertinti ir skatinti.

 

 
Informaciją apie vykusius mokymus   VšĮ Anykščių RS ligoninėje vykdant Projektą rasite :
   Atgal
  Interneto svetainių kūrimas
Interneto svetainių kūrimas

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!