Apie mus |Ligoninės veikla ir aptarnavimas |Kontaktai |Klauskite
Svetainės medis mail Anykščių ligoninė
Anykščių ligoninė - Naujienos

Naujienos
 

E sveikatos paslaugų plėtra Anykščių ligoninėjė

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė ir VšĮ Utenos ligoninė 2011 m.lapkričio 03 d sudarė ĮGYVENDINIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTĮ pagal kurią bus siekiama įgyvendinti projektą „E.sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose (Lietuvos Respublikos sveikatos ministro patvirtinto E. SVEIKATOS SISTEMOS 2009–2015 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO (Valstybės žinios, 2010-06-26, Nr.74-3763), Projekto „E.sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros įtaigose“ pagal programos uždavinio „2.1. Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų diegimas, plėtra ir integravimas į е. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūrą“ priemonę „2.1.2. Diegti SPĮ (sveikatos priežiūros įstaigos) informacines sistemas ir plėsti SPĮ egzistuojančių informacinių sistemų funkcionalumus regiono ir rajono lygmens ar ambulatorines paslaugas teikiančiose SPĮ“ įgyvendinimas).

                     
Projekto įgyvendinimo tikslai :
1.1. įgyvendinti Projektą ir pasiekti Projekto rezultatą – kiekvienoje įstaigoje įdiegiant saugią, suderinama su е. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos keliamus reikalavimus tenkinanti sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – SPĮ) informacinė sistema (techninė ir programinė įranga), SPĮ informacinė sistema integruota į еlektroninių sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūrą.
1.2. Ilgalaikių sveikatos sistemos tikslų atžvilgiu, siekti sergamumo ir mirtingumo mažinimo, ligų ir sveikatos problemų prevencijos, ekonominio sveikatinimo paslaugų efektyvumo didinimo, kokybiškų, saugių ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo;
1.3. Gyventojo (paciento) atžvilgiu, siekti, kad pacientui būtų suteiktos patikimos ir kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, kad pacientas būtų informuotas, lengvai pasiektų reikalingas sveikatinimo paslaugas ir būtų tikras dėl sveikatinimo paslaugų tęstinumo;
1.4. Sveikatos priežiūros įstaigos (SPĮ) atžvilgiu, siekti, kad įstaigos gautų ir naudotų esamą informaciją apie pacientą laiku ir patogioje vietoje, keistųsi informacija apie pacientą su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitais sveikatos priežiūros dalyviais teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ir naudojant informacines technologijas būtų didinamas efektyvumas administraciniame SPĮ ir sveikatos priežiūros sektoriaus institucijų darbe;

       1.5. Užtikrinti Projekte pasiektų rezultatų naudojimo tęstinumą.

   Atgal
  Interneto svetainių kūrimas
Interneto svetainių kūrimas

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!